: : M ä s s k ä r : :
lotsstation
kuva:Tom Svenfelt
MÄSSKÄR

Mässkär on saari aavan meren laidalla Pietarsaaren ulkopuolella, kuitenkin järkevän etäisyyden päässä satamista. Saarella on tyhjilleen jätetty luotsiasema joka tänä päivänä tarjoaa yleisölle palvelujaan nimellä Mässkärin Luontoasema. Luontoasemalla on kahvila/ravintola, yöpymistilat, saunaosasto kabinetteineen sekä konferenssitilat.
Luotsien toiminnan historiallista jäämistöä on vanha luotsirakennus vuodelta 1856 sekä Mässkärin puinen pooki samalta ajalta. Saaren luonto on hyvin monivivahteinen. Saarelle on tehty havainnollistava luontopolku, joka antaa mahdollisuuden tutustua sekä saaren luontoon että kulttuuriperintöön.

Mässkärin saaren pinta-ala on noin 35 ha, josta noin 17 ha on Suomen valtion omistuksessa ja Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelujen hallinnassa. Vuokrasopimuksensa puitteissa asemarakennusta ja valtion laitureita hallinnoi Mässkärin luotsiasema ry.
Loput saaren pinta-alasta on yksityistä aluetta.

Mässkärin luontoasema tarjoaa palvelujaan ympäri vuoden.
Toukokuun ja Elokuun välisenä aikana on Luontoasema miehitetty. Muuna aikana yleisöä palvellaan tilausten perusteella, asiakkaan toivomalla tavalla - joustavasti.


Yhteystiedot:

1.5-31.8 puh: +358-6-729 4092, faksi: +385-6-729 4096
Muuna aikana: Anders Boström +358-6-723 1940
Sähköposti: masskar@masskar.fi
 

Tervetuloa Mässkäriin!

Kysymyksiä ja tilauksia otetaan vastaan:

Puh. 067294092
sähköposti: masskar@masskar.fi

Pysy ajan tasalla käyttämällä Facebookryhmäämme!