: : M ä s s k ä r : :


foto: Tom Svenfelt
FÅGELLIV

På Mässkär kan under en säsong ses över 100 olika arter fåglar, av dessa häckar ca 80 arter.
Välkommen till Mässkär!

Kontakta oss gärna för förfrågningar och beställningar!

Tel. 067294092
e-post: masskar@masskar.fi

Följ med aktuell info på vår Facebookgrupp!