: : M ä s s k ä r : :

foto: Tom Svenfelt
FISKE

På Mässkär finns även möjlighet till trollingfiske eller vittjande av sik och laxfällor enligt beställning. Goda möjligheter till vinterfiske pilkning mm.
Välkommen till Mässkär!

Kontakta oss gärna för förfrågningar och beställningar!

Tel. 067294092
e-post: masskar@masskar.fi

Följ med aktuell info på vår Facebookgrupp!