: : M ä s s k ä r : :foto: Anders Portin
KONFERENSUTRYMMEN

Konferensutrymme för deltagare upp till 50 personer.
Tillgång till over head, TV, video, fax och kopiering i mindre skala.
Välkommen till Mässkär!

Kontakta oss gärna för förfrågningar och beställningar!

Tel. 067294092
e-post: masskar@masskar.fi

Följ med aktuell info på vår Facebookgrupp!