: : M ä s s k ä r : :
NATUR-KULTUR

foto: Tom Svenfelt

foto: Tom Svenfelt
Den gemytliga skärgårdsmiljön och den unika naturen gör att ett strandhugg till Mässkär blir en oförglömlig upplevelse. På Mässkär finns en väl utmärkt naturstig som förevisar den för ön speciella floran och faunan. På Mässkär finns verkligt ovanliga växter. Mässkärs topografi tillåter både strandklippor med lågväxt barrvegetation och låglänta lövskogslundar. En liten skogsmyr ger fina häckningsförutsättningar för våra sjöfåglar.
foto: Tom Svenfelt


foto: Tom Svenfelt

Ön hör i sin helhet till det nationella strandskyddsprogrammet och Natura 2000 nätverket.

foto: Tom Svenfelt

All vind innehåller njutbar energi.
Välkommen till Mässkär!

Kontakta oss gärna för förfrågningar och beställningar!

Tel. 067294092
e-post: masskar@masskar.fi

Följ med aktuell info på vår Facebookgrupp!