: : M ä s s k ä r : :

foto: Tom Svenfelt
RESTAURANG

Mat serveras i kaféet, i stora salen, i Cabinet Jansson eller på utsiktsterrassen. Det finns sammanlagt ca. 80 platser inomhus.
Välkommen till Mässkär!

Kontakta oss gärna för förfrågningar och beställningar!

Tel. 067294092
e-post: masskar@masskar.fi

Följ med aktuell info på vår Facebookgrupp!