: : M ä s s k ä r : :


foto: Tom Svenfelt
TERASS

Terassen vätter mot väster på andra plan.
Där finns 5 bord med plats för 40 personer.
Välkommen till Mässkär!

Kontakta oss gärna för förfrågningar och beställningar!

Tel. 067294092
e-post: masskar@masskar.fi

Följ med aktuell info på vår Facebookgrupp!